nedeľa 25. september 2016

Dôležitý oznam

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás upozorniť na prebiehajúce zmeny v nemocnici, ktoré vyplývajú z modernizácie niektorých pracovísk (gastroenterológia, ambulantná onkológia...

Jakubovo svedectvo o hľadaní povolania

Cesta k hľadaniu povolania býva u mladých ľudí niekedy kľukatá. Mladý ošetrovateľ Jakub Boška začal v týchto dňoch svoju duchovnú formáciu...

 

Andrea Eliášová

Reflexie a postrehy z II. ročníka Konferencie hospitality

Dňa 13. septembra sa v refektári našej nemocnice konala Konferencia hospitality, ktorá sa venovala téme: Rehabilitácia ako súčasť liečby...

Služba v nemocnici zmenila môj život

„Službou v nemocnici sa zmenil môj pohľad na ľudí, svet okolo, hodnotový systém, vlastne na všetko. Aj ja som zmenil,“ prezradil vo svojom zaujímavom svedectve v dnešnom rannom vysielaní...

Služba pre dôchodcov: chutné porcie z našej kuchyne

V našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou – Milosrdných bratov máme medzi stravníkmi nielen zamestnancov a spolupracovníkov, ale ...

Svedectvo nášho dobrovoľníka Pavla v Rádiu Vatikán a Lumen

Dňa 14. 8. 2016 odvysielalo Rádio Vatikán podnetné svedectvo nášho dobrovoľníka Pavla Moravčíka, ktorý denne 9 hodín ako dobrovoľník...

Prior Richard v Rádiu Lumen o tom, čo potrebuje zdravotníctvo

„Výzva otca biskupa Milana Lacha SJ, že reformu a zmeny v zdravotníctve treba začať modlitbou, bola silným podnetom...

Spomíname na zosnulého Mons. Zimowského a jeho návštevu

Uprostred júla nás zastihla správa o skone Mons. Zygmunda Zimowského, predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve...

Putovali sme na najstaršie pútnické miesto na Slovensku

Dňa 16. júla t.r. sa konala prvá celoslovenská púť zdravotníkov na Skalku pri Trenčíne, ktorá je najstarším pútnickým miestom u nás...

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
http://www.milosrdni.eu/