sobota 3. december 2016

Dôležitý oznam

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás upozorniť na prebiehajúce zmeny v nemocnici, ktoré vyplývajú z modernizácie niektorých pracovísk (gastroenterológia, ambulantná onkológia...

Liga proti rakovine pomohla našim pacientom

Z tohtoročnej zbierky Dňa narcisov venovala Liga proti rakovine našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou – Milosrdní bratia sumu 5000 eur...

Takmer tona pomoci pre náš Domov sv. Jána z Boha

Opäť máme dôvod na úsmev a radosť. Štedrí dobrodinci nám počas  už tradičnej novembrovej „zbierky pomoci“...

Stretnutie „Blumentálcov“ pod našimi „krídlami“

Blumentálsky kostol a farnosť celé roky spájali  množstvo rodín, ktoré sa vzájomne duchovne i ľudsky obohacovali ešte počas obdobia totality...

Adventné vence pre našu nemocnicu

Dňa 25. novembra 2016 popoludní sa v našom bratislavskom Kostole Návštevy Panny Márie - Milosrdných bratov konal už tradičný obrad požehnania adventných vencov...

Našu nemocnicu chráni aj Panna Mária – Kráľovná pokoja

Viete, že v našej nemocnici Milosrdných bratov  na 4. poschodí, pri endoskopickej ambulancii, nájdete sochu Panny Márie...

Poklady z archívov Milosrdných bratov

Viacero historikov sa stretlo 10. septembra t. r. na pôde historického refektára bratislavskej nemocnice Milosrdných bratov, aby sa podelili o výsledky svojich výskumov...

Duchovné štvrtky v Domove sv. Jána z Boha

Sv. omša, duchovné rozhovory, spovede, katechéza  majú od 10. októbra 2016 svoje miesto v našom zariadení pre ľudí ...

V našej nemocnici sme začali so Školou hospitality

Členovia Pastoračnej rady našej nemocnice a niektorí ďalší zdravotníci absolvovali 21. septembra 2016 Školu hospitality...

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
http://milosrdni.eu/