Nová stránka rehole Milosrdných bratov


Rehoľa Milosrdných bratov vynovila starú verziu svojej internetovej stránky a pod heslom www.milosrdni.eu zriadila novú. Nájdete na nej nielen informácie o Hospitálskej reholi sv. Jána z Boha, jej zakladateľovi, jej poslaní, či spiritualite, ale i informácie o zariadeniach, ktoré na Slovensku rehoľa spravuje, kde sa venuje núdznym, chorým či ľuďom odkázaným na pomoc. Priebežne sa niektoré informácie na stránke dopĺňajú.

Osobitnou súčasťou internetového portálu Milosrdných bratov je aj časť podrobne venovaná Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia, ktorá sídli v centre Bratislavy, kde členovia, zamestnanci a spolupracovníci rehole tvorivo a obetavo šíria svoj apoštolát v rôznych povolaniach. Mimochodom, práve Milosrdní bratia sú vôbec prvým súkromným zriaďovateľom nemocnice na Slovensku.

Na stránke www.milosrdni.eu nájdete aj podrobné informácie o lekároch, ambulanciách zariadenia, ordinačné hodiny, hosťovské pobyty, cenník poskytovaných služieb, fotogalériu, pripravujú sa napr. informácie o duchovnej službe, dobrovoľníkoch, sponzoroch a pod. V blízkom čase chce rehoľa obohatiť svoju stránku o rôzne aktuality, ktoré budú verejnosť bližšie oboznamovať aj so životom či charizmou rádu a aktivitami, ktoré robí, či ktorých sa zúčastňuje. Postupne by mali na stránku pribudnúť aj jej jazykové mutácie v nemčine, francúzštine, angličtine a taliančine.

Pre TK KBS Andrea Eliášová

Zdroj: TK KBS 4.3. 2011

Späť