Montag 11. Dezember 2017

Vážení pacienti,

dovoľujeme si Vás  upozorniť na   prebiehajúce zmeny v nemocnici, ktoré vyplývajú z modernizácie  niektorých pracovísk (gastroenterológia, ambulantná onkológia a niektoré iné ambulancie).

Z tohto dôvodu došlo nielen k zmenám telefonických kontaktov, ale aj k fyzickej zmene lokality pracoviska, Preto Vás prosíme, aby ste venovali pozornosť zmenám telefonických čísel a prípadne sa informovali na recepcii     (02/578 87 100)

 

Ďakujeme Vám za podporu aj trpezlivosť pri všetkých  väčších a menších nedostatkoch, ktoré sú s takýmito zmenami a sťahovaním obvykle spojené. Robíme to pre vás .

            

              vedenie

UNsP Milosrdní bratia

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/