Montag 25. Juni 2018

Z vianočného stretnutia spolupracovníkov

Dňa 22. decembra 2016 sme mali v našej nemocnici milú slávnosť: tak, ako po iné roky, ani tentoraz nechýbalo vianočné stretnutie zamestnancov a spolupracovníkov, ktoré pripravilo vedenie našej nemocnice a rehole Milosrdných bratov.

Bohoslužbu Slova otvoril brat Richard JOmbík OH, prior bratislavského konventu Milosrdných bratov.
Hosť z Rakúska, brat Paulus OH (v strede) v rozhovore s bratom Richardom a pánom riaditeľom Michalom Tinákom.
Hudobníci zo súboru Zoe.
JUDr. Michal Tinák - riaditeľ našej nemocnice pri príhovore.
Naša jedáleň i refektár praskali vo švíkoch.
Ošetrovateľ Jarko pri čítaní patristického čítania
Počas koncertu.
Pohľad na zaplnený kostol.
Pohostenie po slávnosti v kostole.
Provinciál brat Joachim ukončil bohoslužbu slova svojím príhovorom na záver podujatia.
V popredí zľava - brat Peter OH, riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák,brat Paulus OH z Rakúska a provinciál našej provincie brat Joachim OH, ktorý pricestoval z Rakúska.
Z bohoslužby slova- pohľad do lavíc ukázal, že prítomní so záujmom počúvali.
Zdá sa, že všetkým chutilo.
 

Slávnosť , ktorá sa konala popoludní, otvorila bohoslužba Slova v kostole Milosrdných bratov, ktorú viedol  brat Richard Jombík OH, prior bratislavského konventu Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha.  V homílii sa dotkol aj súčasných problémov rodín, s ktorými zápasia a poukázal  na potrebu čerpať posilu z duchovného spojenia s Kristom.

 

Po bohoslužbe Slova nasledovalo koncertné vystúpenie komorného hudobného súboru Zoe (viac o nich sa možno dozvedieť na web stránke www.orchesterzoe.eu).  Koncert, ako uviedol brat Richard, bol darčekom pre všetkých, ktorí pracujú v reholi i nemocnici Milosrdných bratov.

 

V závere podujatia sa prítomným prihovoril riaditeľ našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou JUDr. Michal Tinák, ktorý zhodnotil uplynulý rok a povzbudil všetkých do nových výziev v roku 2017 a po ňom predniesol svoj príhovor  aj provinciál Rakúskej provincie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – Milosrdných bratov, brat Joachim Mačejovský OH. Povzbudil všetkých k tomu, aby sa každý z prítomných snažil stať darom pre iných  v zmysle vianočného posolstva Narodenia Ježiša Krista.

 

Po slávnosti nasledovala večera - agapé, pri ktorej bola príležitosť aj na vzájomné rozhovory a zdieľanie sa. Atmosféru podujatia zachytáva naša fotogaléria.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka a Marián Tallo

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/