Freitag 16. November 2018

Spolupráca našej nemocnice a rehole s Maltézskym rádom

Možno neviete, že naša Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave úzko spolupracuje s rádom Maltézskych rytierov. Oficiálny názov rádu znie: Zvrchovaný  vojenský hospitálsky rád sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty. Spoločne realizujeme niekoľko projektov, vďaka ktorým dostávajú pomoc tí, ktorí to potrebujú.

JUDr. Michal Tinák v stánku Maltézskych rytierov
JUDr. Michal Tinák-riaditeľ našej nemocnice ako dobrovoľník s dobrovoľníkmiv stánku Mlatézskej pomoci
 

„Spolupráca medzi Maltézskym rádom a rehoľou Milosrdných bratov je historickým imperatívom, vo svete trvá stáročia a aj u nás na Slovensku vzájomne realizujeme prospešné projekty,“ prezradil riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák. Ide najmä o spoluprácu pri zabezpečovaní stravy, teplých jedál pre seniorov, ktorí sú imobilní. Spolupracovníci z našej nemocnice pre nich pripravujú obedy, ktoré im potom po Bratislave rozvezú dobrovoľníci Maltézskeho rádu. „Nejde len o obedy, ale aj o rozhovor s týmito ľuďmi, ktorí sa neraz cítia osamelí, je to možnosť potešiť ich a povzbudiť,“ doplnil JUDr. Michal Tinák a ďalej konštatoval: „Je to prepojenie s projektom, ktorý začal brat Richard OH spolu s prezidentom Maltézskeho rádu na Slovensku JUDr. Júliusom Brichtom a tento projekt je účelovo viazaný zväčša na starších, osamelých ľudí, ktorí si obedy nedokážu sami zabezpečiť. Aj Maltézsky rád, aj rehoľu Milosrdných bratov  posúva táto forma pomoci dopredu.“ Pripomenul, že pred niekoľkými rokmi získala naša nemocnica vďaka Maltézskemu rádu harmonický skalpel. „V danom čase to bol projekt, ktorý nás mimoriadne posunul dopredu, ale okrem toho to boli zo strany Maltézskeho rádu niekoľkokrát aj kamióny pomoci- s potrebným materiálom alebo vybavením, ktoré sme dostali. Spomeniem aj kamión báboviek, ktoré sme rozdávali po nemocniciach, ústavoch sociálnej starostlivosti, domovoch dôchodcov. Najväčšiu cenu má láska, obeta a námaha vynaložená pre iných,“ podotýka riaditeľ JUDr. Michal Tinák.

 

Chystá sa púť do Lúrd

 

Okrem toho pomáha Maltézsky rád nemocnici aj inak. „Máme aj projekt, v rámci ktorého požičiavame pacientom postele alebo iné pomôcky, najmä tým, ktorí odchádzajú do domáceho ošetrenia, ale neraz ide aj o iné pomôcky či spotrebný materiál.“ Rehoľa a nemocnica Milosrdných bratov chystá v spolupráci s Maltézskymi rytiermi spoločnú púť do francúzskych Lúrd. Podľa slov JUDr. M. Tináka zabezpečí nemocnica lekársku prípadne ošetrovateľskú starostlivosť. Do púte sa zapojí aj Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, ktorého areál patrí reholi Milosrdných bratov a kde  žijú hendikepovaní. „Aj niektorí pacienti budú mať možnosť zúčastniť sa púte, pôjde s nimi samozrejme aj odborný personál. Ide o dosť veľký projekt, nie úplne všedný, avšak  púť do Lúrd sa nekoná prvý raz.“ JUDr. M. Tinák pripomenul, že inšpiratívne majú spoluprácu medzi rehoľou Milosrdných bratov a Maltézskym rádom rozvinutú aj v Maďarsku. Na margo vzájomnej spolupráce oboch rádov riaditeľ našej nemocnice ešte dodal: „Toto spojenie sa javí ako nevšedné, ale vzájomné prepojenie medzi nimi funguje stáročia. Maltézsky rád sa  v istej fáze vývoja spájal najmä s vysokou šľachtou, ktorá však bola aj vysoko morálna. Treba dať úctu aj tým ľuďom, ktorí nie sú členmi rádu, ale svojou námahou a srdcom sa podieľajú na jeho  dobrách a pomoci tým, ktorí to potrebujú.“

 

Z histórie rádu

 

Zvrchovaný Maltézsky rád je jednou z najstarších inštitúcií západnej a kresťanskej civilizácie a ako laický rehoľný rád Katolíckej cirkvi existuje od roku 1113. Ako subjekt medzinárodného práva udržiava diplomatické vzťahy s viac ako 100 štátmi a Európskou úniou a má status stáleho pozorovateľa pri OSN. Maltézsky rád je neutrálny, nestranný a apolitický, je aktívny v 120 krajinách sveta, kde sa stará o núdznych prostredníctvom zdravotníckej, sociálnej a humanitárnej práce. Založili ho v 11. storočí v Jeruzaleme a má bohatú históriu služby v prospech zraniteľných a chorých. Od roku 1834 má  sídlo v Ríme. Zahŕňa 12 priorátov, 47 národných asociácií, 133 diplomatických misií, 1 celosvetovú rozvojovú organizáciu Malteser International a 33 národných dobrovoľníckych zborov (Organizácií Maltézskej pomoci), prevádzkuje početné nemocnice, zdravotnícke centrá a ústavy odbornej pomoci.

 

Andrea Eliášová, foto: archív M. T.,

 

Na snímke: JUDr. Michal Tinák – riaditeľ našej nemocnice v stánku Maltézskeho rádu počas podávania dobročinného vianočného punča v decembri  (Vianočné trhy, Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, 2016)

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/