Freitag 16. November 2018

Novoročné stretnutie vedenia nemocnice a rehole so spolupracovníkmi 

Začiatok nového roku 2017 sa v našej  Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave niesol aj v atmosfére milej udalosti, ktorou bolo vzájomné stretnutie sa zamestnancov a spolupracovníkov nemocnice s vedením rehole i nemocnice – s jej riaditeľom  JUDr. Michalom Tinákom a priorom bratislavského konventu Milosrdných bratov bratom Richardom Jombíkom OH.

Brat Richard Jombík OH -prior pri udeľovaní požehnania.
Nechýbal ani novoročný prípitok .
Novoročné stretnutie s vedením nemocnice a rehole-zľava ekonomická námestníčka ing. Jarmila Sandtnerová, pán riaditeľ JUDr. Michal Tinák a prior Richard OH.
Pohľad na časť personálu nemocnice pri novoročnom príhovore riaditeľa našej nemocnice.
Primárka nášho rehabilitač. oddelenia pani MUDr. Halka Ležovičová s novou lekárskou posilou svojho tímu.
Stretnutie sa konalo v našom historickom refektári.
 

Pán riaditeľ  najprv všetkých na úvod nového roka pozdravil a poďakoval za odvedenú prácu  týmito slovami (audio záznam, mp3 formát):

 

JUDr. Michal Tinák zároveň poinformoval o výzvach, na ktoré sa treba v nemocnici v tomto novom roku pripraviť ((audio záznam, mp3 formát):

 

Po jeho príhovore nasledovalo požehnanie, ktoré prítomným udelil kňaz a člen rehole, brat Richard Jombík OH (audio záznam, mp3 formát):

 

A čo si v novom roku želá primárka MUDr. Klára Soláriková, ktorá vedie interné oddelenie  na Klinike geriatrie? Prezradila v audio zázname (mp3 formát):

 

A ako hodnotí uplynulý rok na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení našej nemocnice primárka MUDr. Halka Ležovičová? Vypočujte si v audio zázname (mp3 formát):

 

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/