Piatok 16. november 2018
Nachádzate sa v podsekcii
Ambulancie pracovisko Dunajská Lužná
Výberom z ponuky vľavo získate informácie o konkrétnej ambulancii.
 
 
UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
http://www.milosrdni.eu/