Sobota 21. apríl 2018

JUDr. Michal Tinák

riaditeľ, konateľ

 

 

 

 

Ing. Jarmila Sandtnerová

ekonomická námestníčka

 

 

MUDr. František Špaček

námestník pre LPS 

PhDr. Helga Mareková

námestník pre ošetrovateľstvo

 

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
http://milosrdni.eu/