Nedeľa 21. január 2018

Masáže

Dávame Vám do pozornosti možnosť využiť doplnkové služby - masáže, pre pacientov i pre širšiu verejnosť.

 

Služby maséra sú pre Vás k dispozícii:

 

Dunajská Lužná : Zdravotno - relaxačné centrum I. poschodie č. dv. 205A: Streda 14,30 - 19,00 hod

 

Bratislava: UNsP Milosrdní bratia, nemocnica, prízemie FRO oddelenie - telocvičňa: Štvrtok , Piatok 15,30 - 20,00 hod .

Na masáže je potrebné  sa vopred objednať.

Martin Manák
0907 515 122

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
http://www.milosrdni.eu/