Montag 25. Juni 2018

Misie Milosrdných bratov: pomoc pre Ekvádor

Rehoľa Milosrdných bratov každý rok podporuje konkrétny misijný projekt. V tomto roku sa snaží upriamiť pozornosť na pomoc Centru pre ľudí bez domova, sociálne znevýhodnených ľudí a imigrantov v ekvádorskom hlavnom meste Quite.

Pomoc v centre dostávajú rôzne skupiny ľudí.
Záber zo svätej omše.
 

Albergue San Juan de Dios  - útulok pre ľudí bez prístrešia sa nachádza v štvrti El Tejar. Vznikol v r. 1987, aby slúžil ľuďom, ktorí prišli o pomoc vlastných rodín, ďalej ľuďom na ulici, obyvateľom žijúcim v podchodoch mesta Quito. Po desiatich rokoch činnosti centra bolo tak zaplnené klientmi, že Milosrdní bratia začali s výstavbou  väčšieho domu. Stavbu dokončili v r.2002. S financovaním im pomohla španielska nezisková organizácia Juan Ciudad ONGD.

 

Hendikepovaní, žobráci, ľudia bez rodín

Milosrdní bratia poskytujú v spomínanom centre počas dňa raňajky a večere, zároveň ubytovanie, pracovnú terapiu, rehabilitáciu a ošetrenie - pre približne tristo ľudí denne a asi 250 klientom sú k dispozícii v noci. Ide najmä o starších ľudí, často mentálne hendikepovaných, ktorí stratili akékoľvek väzby s vlastnými rodinami a zostali osamotení. Niektorí klienti sem prichádzajú ako žobráci z ulice, ďalší sem prúdia z viacerých regiónov krajiny alebo zo susedných štátov, kde zúria nepokoje a  konflikty. Sú tu aj prípady rodín s deťmi. Práve preto sa Milosrdní bratia rozhodli posilniť pôsobenie centra a v záujme zvyšovania kvality jeho služieb. Rehoľa vyzvala k  celosvetovej podpore tohto misijného projektu.

Centrum Albergue San Juan de Dios  zabezpečuje osobný prístup ku každému klientovi, rešpektujúc pritom dôstojnosť každého človeka, ktorý sem prichádza – bez ohľadu na jeho náboženské vyznanie, rasu, sociálny status. Milosrdní bratia v meste Quito uvítajú akúkoľvek pomoc: modlitbovú i finančnú, aby mohli služby centra nielen zachovať, ale aj  rozvíjať.  Viac sa dozviete na web stránke: www.alberguesanjuandedios.ec

 

Andrea Eliášová, foto: archív

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefon: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/