Montag 25. Juni 2018

Návrat z Lúrd a postrehy i skúsenosti z púte

Niekoľko zamestnancov a spolupracovníkov, ako aj časť vedenia našej bratislavskej nemocnice Milosrdných bratov sa v minulých dňoch vrátilo z púte vo francúzskych Lurdoch. Púť  sa konala v spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko. Celkove išlo už o 59. ročník tejto medzinárodnej duchovnej udalosti  zameranej na chorých.

Spoločná fotografia ako spomienka.
V známej Lurdskej jaskynke Panny Márie.
Pohľad na časť našich pútnikov.
 

Ako informoval web portál Maltézskeho rádu na Slovensku, púte sa zúčastnilo  viac ako 4500 dám, rytierov, kaplánov, lekárov a dobrovoľníkov, ktoré pomáhali viac ako 1 500 chorým a postihnutým pútnikom zo 44 krajín sveta. Pútnikov zo Slovenska bolo 188, z toho 6 kňazov, 25 chorých a 8 lekárov, ktorých doprevádzali rytieri, dámy, dobrovoľníci a dobrovoľníčky Maltézskeho rádu v nových dobrovoľníckych uniformách. Duchovné vedenie púte prevzal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolitas hlavným kaplánom rádu na Slovensku Mons. Tiborom Hajdu za účasti veľvyslanca Maltézskeho rádu na Slovensku Princa Alfreda von Schönburg-Hartenstein, veľvyslanca Maltézskeho rádu pri OSN Günthera Gransera a prezidenta Maltézskej pomoci Slovensko JUDr. Júliusa Brichtu. Pre chorých pútnikov bola v miestnej pútnickej nemocnici zabezpečená neustála odborná zdravotná a lekárska služba a opatera dobrovoľníkmi Maltézskej pomoci Slovensko a zdravotníkmi práve z našej Nemocnice Milosrdných v Bratislave.

V rámci bohatého programu púte sa pútnici zo Slovenska zúčastnili na slovenských sv. omšiach v Kaplnke sv. Jozefa, pri Jaskyni Zjavenia a v Ružencovej bazilike, počas ktorej bola chorým pútnikom udelená aj sviatosť pomazania nemocných. Účastníci púte nechýbali ani na medzinárodnej mariánskej sviečkovej procesii  a  eucharistickej procesii, ktorá vyvrcholila požehnaním chorých so Sviatosťou Oltárnou. Konali sa aj slovenské pobožnosti krížovej cesty pre chorých.

Dobrovoľníci, ktorí sa púte zúčastnili po prvýkrát, dostali počas slávnostného ceremoniálu medaily Maltézskeho rádu za službu chorým počas púte. Slovenskí pútnici obetovali aj pútnickú sviecu za celú výpravu a podporovateľov. Od organizátorov púte obdržali chorí pútnici pamätné listy za účasť a spomienkové darčeky.

 

Svedectvá našich zamestnancov a spolupracovníkov - dobrovoľníkov

Pútnici – naši zamestnanci a spolupracovníci sa vrátili z Lúrd s bohatými dojmami a vzácnymi duchovnými skúsenosťami, o ktorých informovali aj v katolíckom Rádiu Lumen, ktoré ich výpovede odvysielalo 18. 5. 2017 v rannom vysielaní v relácii Lumenáda.

Príspevok, ktorý odznel, si môžete vypočuť tu (audio, mp3 formát):

 

Okrem svedectva ošetrovateľa Jaroslava Kajanoviča, p. Darinky Mikulovej z rtg oddelenia a primárky interného oddelenia z Geriatrickej kliniky našej nemocnice MUDr. Kláry Solárikovej (ktoré sú zachytené vyššie v audio podobe), sa podelila o svoje postrehy z púte pre našu web stránku aj sekretárka rehole a nemocnice pani Vierka Christova.

Jej skúsenosť si môžete vypočuť tu (audio, mp3 formát):

 

Niektorí z našich pútnikov by sa do Lúrd radi vrátili aj o rok.

 

Andrea Eliášová, foto: archív Maltézskeho rádu Slovensko

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefon: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/