Montag 11. Dezember 2017

Spomienka na zosnulých pacientov

2.11. 2017 bola v kostole Milosrdných bratov na Námestí SNP 9 spomienka na zosnulých pacientov z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou. Pri tejto príležitosti sme sa modlili za spásu duší, ktorí zomreli náhle alebo po dlhej chorobe. Milosrdní bratia a ich spolupracovníci sa na celom svete modlia za tých, ktorí zomreli v ich zariadeniach. Je to znak jednoty Cirkvi bojujúcej a oslávenej. V Bratislave je to 7 rokov, čo sa takto zjednocujem  v modlitbe zo zosnulými pacientami, dobrodincami, spolupracovníkmi a bratmi. 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefon: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/