Montag 22. Oktober 2018

Adventné vence pre našu nemocnicu

V piatok 1.12. 2017 posvätil nemocničný duchovný brat Richard Jombík OH adventné vence.

Tie  boli odovzdané na jednotlivé oddelenia Univerzitnej nemocnice s poliklinikou - milosrdných bratov v Bratislave. Tieto vence budú pripomínať čas očakávania narodenia Spasiteľa. A požehnané sviece, ktoré budú každý týždeň zapaľovať, im pripomenie Svetlo vo tmách, ktoré prišlo na zem, aby osvietilo človeka v jeho utrpení.

 B. R. J.

 Brat Richard OH pri posviacke vencov  

 

 snímka: archív rehole

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefon: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Darstellung:
http://milosrdni.eu/