Montag 25. Juni 2018

Pozvanie pre mužov

Pozývame mladých mužov na stretnutie s milosrdnými bratmi v Tatrách a možnosť prežiť krátky čas v ich kláštore v Brne.

 

Je to aj šanca vidieť zaujímavé miesta spojené s miestami, kde žije charizma svätého Jána z Boha, zdieľať sa, dozvedieť sa veľa nového. Podrobnosti nájdete v pripojených dvoch prílohách.

Prihlásiť sa môžete na adrese: kefasoh@gmail.com 

 

Brat Peter OH

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefon: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/