Montag 22. Oktober 2018

Spomienka na zosnulých pacientov

Dňa 2.11. 2017 bola v Kostole milosrdných bratov na Námestí SNP   spomienka na zosnulých pacientov z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou.

Pri tejto príležitosti sme sa modlili za spásu duší, ktorí zomreli náhle alebo po dlhej chorobe. Milosrdní bratia a ich spolupracovníci sa na celom svete modlia za tých, ktorí zomreli v ich zariadeniach.

Je to znak jednoty Cirkvi bojujúcej a oslávenej. V Bratislave je to už sedem rokov, čo sa takto zjednocujeme v modlitbe so zosnulými pacientami, dobrodincami, spolupracovníkmi a bratmi.

 

Brat Richard OH, foto: archív rehole

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefon: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Darstellung:
http://milosrdni.eu/