Sonntag 27. Mai 2018

O spolupráci Maltézskej pomoci a Nemocnice Milosrdných bratov v Rádiu Lumen

Manželia Brichtovci z Bratislavy sú povolaním právnici, ale aktívne sa angažujú v Maltézskom ráde. Július Brichta je aj prezidentom Maltézskej pomoci na Slovensku. Čo ich ako právnikov vedie k tejto forme služby? A ako a prečo úzko spolupracujú aj s našou nemocnicou Milosrdných bratov v Bratislave?

Členovia Maltézskeho rádu pred našou nemocnicou

 

Hovorili o tom v Rádiu Lumen, ktoré príspevok na túto tému odvysielal v rannom vysielaní 19. februára 2017.

Môžete si ho vypočuť tu: (formát mp3, audio):

 

 

Andrea Eliášová, foto: archív

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/