Sonntag 27. Mai 2018

Deň otvorených dverí prvý raz v našom Domove na Hattalovej ulici v Bratislave

V jednom zo zariadení Milosrdných bratov na Slovensku- v Domove sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici v Bratislave sa 9. marca 2017 konal Deň otvorených dverí. Bolo to po prvý raz a organizátori podujatia by radi  z neho urobili tradíciu. Je to príležitosť zoznámiť sa bližšie s poslaním zariadenia, so všetkými, ktorí v ňom slúžia núdznym a ľuďom bez strechy nad hlavou. Organizátori pripravili pre návštevníkov zariadenia aj dokument o zakladateľovi Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha.

Aj takýto obrázok ponúkol Deň otvorených dverí.
Brat Márius Dismas OH-jeden z tých, ktorí slúžia v Domove sv. Jána z Boha.
Pohostenie pripravené pre návštevníkov.

O zameraní i  zmysle a obsahu podujatia viac v rozhovore prezradil riaditeľ Domova sv. Jána z Boha Matúš Ferenčík.

Môžete si ho vypočuť v audio podobe tu: (mp3 formát)

 

Predstavený bratislavského kláštora Milosrdných bratov brat Richard Jombík OH viac objasnil zámer, čo chce rehoľa Dňom otvorených dverí  predovšetkým docieliť.

Môžete si ho vypočuť v audio podobe tu: (mp3 formát)

 

Spolupráca s Útulkom svätej Lujzy

Pre rehoľu Milosrdných bratov je teda Deň otvorených dverí príležitosťou, ako vzájomne zbližovať aj spolupracovníkov svojich zariadení medzi sebou. Matúš Ferenčík – riaditeľ Domova sv. Jána z Boha plánuje so svojím tímom kolegov ďalší ročník podujatia viac spropagovať a sľubuje, že možno ho zopakujú ešte do konca tohto roka. „Chceme to robiť, ale to aj musíme robiť, pretože máme viaczdrojové financovanie a je dôležité ukázať všetkým tým, ktorí nás podporujú a či už materiálne alebo finančne prispievajú na chod nášho zariadenia, aby videli, ako sú ich peniaze zužitkované,“ uviedol M. Ferenčík.

V časti priestorov Domova sv. Jána z Boha  je umiestnené aj iné zariadenie – Útulok sv. Lujzy de Marillac (zriadil ho Depaul Slovensko – nezisková organizácia venujúca sa ľuďom bez domova), kde sú hospitalizovaní a ošetrovaní chorí ľudia bez prístrešia, žijúci doslova na ulici.

Ferenčík oceňuje, že každá časť objektu je tak maximálne využitá v prospech ľudí v núdzi, ktorí to potrebujú. „Tým,že je tam nádherný kolektív spolupracovníkov a spolupracovníčok, veľakrát máme možnosť nadväzovať aj neformálne rozhovory a dokážeme spolu prebrať rôzne témy. Ľudia, ktorí sú aj ťažšie chorí, práve útulok sv. Lujzy im dáva obrovskú nádej , že nemusia svoj zlý zdravotný stav prežívať niekde na ulici. Sú tak v blízkosti milých a ochotných ľudí,“ uzavrel M. Ferenčík.

 

Andrea Eliášová

foto: archív Domova sv. Jána z Boha a brat Márius Dismas

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/