Sonntag 27. Mai 2018

Až 200 ľudí prišlo na pôstnu polievku do nášho refektára

Z podujatia známeho ako „Podeľme sa“ , ktoré zľudovelo pod názvom „pôstna polievka“ sa stáva dobrá tradícia: na pôde refektára našej nemocnice sa konala v posledný marcový deň už štvrtý raz. Záujem o podujatie z roka na rok rastie nielen preto, že ním možno každý rok podporiť konkrétnu formu pomoci, ale i preto, že polievku podáva bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský i pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Tento rok ho „zastúpil“ riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák.

Pri tejto príležitosti sa vyzbieralo 1 405,48 eur (100 halierov slovenských a 1 americký cent).  Tie poputujú na  zriadenie Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku.

Vznik podujatia na Slovensku iniciovalo Katolícke hnutie žien Slovenska,  jeho členka Anna Kolková (ktorá roky vedie vydavateľstvo Lúč) našla inšpiráciu v susednom Rakúsku.

Prezradila nám o tom:

(audio výpoveď, formát mp3)

 

Anketa s dobrodincami

Oslovili sme aj niekoľkých návštevníkov, prečo sa rozhodli prísť podporiť k Milosrdným bratom podujatie. Pani Monika s kolegyňou Zuzanou z Univerzitnej knižnice a pán Matej s mamičkou Martou sa takto vyznali:

(audio výpoveď, formát mp3)

Medzi návštevníkmi sme zastihli aj Jozefa Mikloška ml.- predsedu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar. Čo ho motivovalo prísť a ako vníma podujatie zastrešené Katolíckym hnutím žien Slovenska? Dozvedeli sme sa:

(audio výpoveď, formát mp3)

Pani Vierka Christová zo sekretariátu našej nemocnice tiež prišla podporiť podujatie a podelila sa o postrehy a dojmy z podujatia:

(audio výpoveď, formát mp3)

Riaditeľa bratislavskej nemocnice Milosrdných bratov JUDr. Michala Tináka sme mohli vidieť netradične, so zásterou. Pri podávaní polievky sme sa ho opýtali, čo pre neho a nemocnicu podujatie znamená. Povedal nám:

(audio výpoveď, formát mp3)

 

Spokojnosť priora rehole

Spokojnosť s podujatím vyjadril aj prior bratislavskej komunity Milosrdných bratov, brat Richard Jombík OH. Ocenil dobrú spoluprácu s organizátormi akcie „Podeľme sa“ i s bratislavským arcibiskupom. Ako uviedol, teší sa, že medzi ľuďmi má podujatie pozitívny ohlas.

 Viacerí prítomní si pochvaľovali aj možnosť vymeniť si na tejto pôde niekoľko slov, porozprávať sa na rôzne témy či urobiť si spoločnú fotografiu na pamiatku.

 

„Tajomstvo“ chutnej polievky

Chutnú šošovicovú pôstnu polievku pripravili kuchári u Milosrdných bratov. Ale ako je už dobrým zvykom, o kompletný servis, aby sa jedlo dostalo bez problémov až k „záujemcom“, sa postarala dôsledná vedúca našej kuchyne, pani Ing. Katka Dostálová. Patrí jej zato vďaka, veď nakŕmiť stovky ľudí, nie je maličkosť.

Medzi záujemcami o polievku boli mladí i starší, kňazi i rehoľníci. Nechýbali ani väčšie organizované skupiny a deťúrence zo školy.  Všetci prítomní dostali do rúk  leták, ktorý informuje o aktuálnom ročníku podujatia Podeľme sa, ktoré sa, mimochodom, koná aj v ďalších diecézach Slovenska. Arcibiskup Mons. S. Zvolenský samotnú iniciatívu podporil už piaty raz. Atmosféru podujatia dokumentuje aj naša fotogaléria.

Andrea Eliášová, foto: autorka


Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/