Montag 25. Juni 2018

Nové vitráže v našej nemocnici – miesto aj pre meditáciu

Na 3. poschodí našej nemocnice v jej vstupnej hale inštalovali v piatok 7. 4. 2017 nové, krásne vitráže. Sú dielom slovenskej výtvarníčky, pani Remígie Litwinowicz, žijúcej v Poľsku, ktorá už vytvorila vitráže aj pre našu nemocničnú Rajskú záhradu (s témou Panny Márie a Svätej rodiny).

Uprostred autorka vitráží, s priorom bratislavského konventu rehole bratom Richardom Jombíkom OH a otcom Tadeuszom z Poľska, ktorý pomáhal s inštaláciou diel.
Vitráž s tematikou Milosrdného samaritána, autorke diela je téma milosrdenstva veľmi blízka.
Autorka vitráží, pani Remígia Litwinowicz pri inštalácii svojich diel, v pozadí kňaz otec Tadeusz z Poľska, v ktorého dielni sa rodili.
Pohľad na významných svätcov rehole Milosrdných bratov.
 

Vitráže na 3. poschodí našej nemocnice predstavujú najvýznamnejších a najznámejších svätcov rehole Milosrdných bratov a tiež tému milosrdného samaritána z evanjelia. Ich inštaláciou vznikol nový meditačný priestor pre pacientov i personál nemocnice.

Ich autorka o nich prezradila (audio, mp3 formát):

 

Pani Remígia už vytvorila aj vitráže pre nemocnicu poľských Milosrdných bratov v Lodži.(audio)

 

O svojom vzťahu k našej nemocnici Milosrdných bratov autorka vitráží ešte uviedla: (audio)

Prior slovenskej komunity Milosrdných bratov brat Richard Jombík OH netajil radosť z udalosti inštalovania nových diel priamo v nemocnici a k vitrážam uviedol (audio):

 

Sme radi, že tieto nové sakrálne diela zvýraznili aj cirkevný charakter nášho zariadenia a tiež prispievajú k šíreniu charizmy Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – Milosrdných bratov – predovšetkým charizmy hospitality, ktorej prejavom je aj milosrdný a vľúdny vzťah k blížnym, osobitne k chorým, trpiacim, opusteným.

 

Zastavte sa na treťom poschodí našej nemocnice a doprajte si čas nad meditáciou nad uvedenými obrazmi. Stojí to zato! Tí, ktorým to čas a povinnosti či diaľka neumožňujú, ponúkame pohľad na nové vitráže aspoň cez fotografie.

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/