Montag 25. Juni 2018

Putujeme s chorými a Maltézskym rádom do Lúrd

Maltézsky rád organizuje v dňoch v dňoch 5. - 9. mája 2017 v poradí už 59. ročník medzinárodnej púte do francúzskych Lúrd, deje sa tak od r. 1958. Aj naša rehoľa a nemocnica, ktoré spolupracujú s Maltézskym rádom na Slovensku,  bude mať na púti „svoje zastúpenie.“

Chorí s dobrovoľníkmi a členmi Maltézskeho rádu
Niektorí nazývajú Lurdy aj miestom medzinárodnej bolesti, prichádzajú sem totiž rôzne národy a národnosti.
Pohľad na slovenských účastníkov púte v Lurdoch, vľavo manželia Bošácki.
 

Každoročne sa tak spravidla v prvý májový víkend schádza v mestečku pod Pyrenejami vyše desaťtisíc členov Maltézskeho rádu a jeho výkonných organizácií z viac ako 30 – ich krajín sveta z radov rytierov, dám, dobrovoľníkov výkonných organizácií rádu a ich rodinných príslušníkov, alebo sympatizantov. Neprichádzajú však sami, ale privádzajú so sebou aj viac ako tisíc chorých a zdravotne postihnutých, z ktorých mnohí sú imobilní, a o ktorých sa počas celej púte s láskou starajú, opatrujú ich a sprevádzajú ich, aby tak aj oni mohli napriek svojim zdravotným problémom, funkčným obmedzeniam, či rôznym ľahším, či ťažším chorobám, alebo práve pre ne, zažiť duchovnú atmosféru Lúrd, posilniť svoju vieru, či zmieriť sa so svojim utrpením v chorobe.

 

Záštita bratislavského arcibiskupa

Na tohtoročnej púti nebude chýbať ani riaditeľ našej nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave JUDr. Michal Tinák a niektorí spolupracovníci a priatelia rehole Milosrdných bratov. JUDr. Michal Tinák nám k podujatiu povedal: „Odkaz Milosrdných bratov v Bratislave už 350 rokov vysiela signál, že Cirkev dokáže naďalej nezastupiteľne plniť svoju úlohu v starostlivosti nielen o dušu, ale aj zdravie. Tento odkaz je naplnený reálnym krokom spolupráce dvoch rádov: Milosrdných bratov (Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha) a Zvrchovaného vojenského hospitálskeho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty. Oba majú v názve hospitalitu. Tento odkaz je dnes zhmotnený aj pod záštitou bratislavského Otca arcibiskupa - metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a vyústil do vzájomnej spolupráce, takže na tejto medzinárodnej púti do Lúrd sa zúčastňujú lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia aj spolupracovníci z rehole Milosrdných bratov  - spolu s pacientmi. Ale aj s im zverenými ľuďmi – nielen z Bratislavy, ale aj zo Spišského Podhradia. Je to signálom, že táto silná komunita čerpá svoju energiu nielen prostredníctvom vedomostí a svojich síl, ale aj z Božieho milosrdenstva a ochrany Panny Márie, ktorá je ochrankyňou zdravia, ale aj útočišťom v ťažkých životných situáciách. Takto organizovaná púť ponúka možnosť načerpať silu do ďalších nie jednoduchých období.“

 

Program púte

Každoročne má púť v Lurdoch takmer rovnaký programový scenár. Nechýba v ňom Eucharistická procesia s chorými, na záver ktorej sa udeľuje požehnanie so Sviatosťou Oltárnou telesne postihnutým, chorým, ale aj ostatným pútnikom na Ružencovom námestí, alebo v Bazilike sv. Pia X. Nechýba ani mariánska sviečková procesia, ktorá sa koná na počesť a z úcty k Božej Matke Panne Márii ako odpoveď na želanie, ktoré povedala sv. Bernadete pri svojom zjavení. V nedeľu sa v podzemnej Bazilike sv. Pia X. koná medzinárodná pontifikálna sv. omša, ktorá je vyvrcholením púte. Podobne v pondelok sa v podzemnej Bazilike sv. Pia X. koná opäť medzinárodná pontifikálna sv. omša aj za účasti chorých pútnikov. Oficiálny program sa končí rozlúčkovou slávnosťou na Ružencovom námestí.

 

Uzdravujúca voda

Dňa 1. marca 1858 bolo v Lurdoch zaznamenané prvé zázračné uzdravenie. Do dnešného dňa ide už o tisícky prípadov. Svedčia o tom i barly, ktorými je pokryté okolie prameňa, barly, ktoré sa po návšteve Lúrd stali pre mnohých zbytočné. Dnes z tohto prameňa razí viac ako 120 tisíc litrov vody týždenne. Pozoruhodná je skúsenosť tých, ktorí sa vo vode z prameňa vykúpali a ich telo bolo hneď po vynorení suché. Teologická a medicínska komisia ustanovená Vatikánom doposiaľ oficiálne potvrdila 67 prípadov, v ktorých došlo ku zázračnému uzdraveniu a ktoré nie je možné vysvetliť pomocou vedy.

Od Veľkej noci do augusta sa v Lurdoch denne konajú dve procesie - jedna s Najsvätejšou Sviatosťou a druhá so zapálenými sviecami. Medzi najväčšie púte patrí Medzinárodná ružencová púť, ktorá sa tu slávi od roku 1923. Odhaduje sa, že každoročne sa tu vystrieda takmer 3,5 milióna pútnikov. Lurdy  patria popri portugalskej Fatime a španielskemu Santiagu de Compostella medzi najnavštevovanejšie pútnické miesta. Panna Mária sa tu pri zjaveniach svätej Bernardete Soubirusovej predstavila ako Nepoškvrnené počatie.

Nepoškvrnene počatá Panna Mária, oroduj za nás!

 

Andrea Eliášová (s použitím web portálu Maltézskeho rádu na Slovensku)

Foto: archív

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/