Montag 25. Juni 2018

Španielski dobrovoľníci z Madridu na návšteve u nás

Dňa 10. mája 2017 sme privítali v našom Domove sv. Jána z Boha v Bratislave vzácnu návštevu. Niekoľko dobrovoľníkov z centra pre bezdomovcov v Madride sa prišlo oboznámiť s činnosťou tohto nášho zariadenia. Predstavili sme im našu službu chudobným a ľuďom bez prístrešia, spôsoby, ako im pomáhame a vymenili sme si vzájomne kontakty i skúsenosti. Okrem toho kuchyňu nášho Domova mali možnosť „otestovať“ hostia z Madridu osobne. Preukázali aj vzácne gesto solidarity.

Brat Richard OH pri obdržaní finančnej zbierky od brata Diega.
Jedna zo španielskych dobrovoľníčok so sociálnym pracovníkom Domova sv. Jána z Boha V. Lamačkom.
Momenty z rozlúčky hostí s priorom Richardom OH.
Počas prehliadky areálu Domova sv. Jána z Boha -v popredí jeho riaditeľ Matúš Ferenčík s tlmočníčkou Alicou Prokopovou
Pri návšteve Domova sv. Jána z Boha hostia z Madridu pozorne počúvali výklad.
Rehoľná sestra Mária, ktorá slúži v Domove sv. Jána z Boha pochádza zo Španielska. Na snímke uprostred.
Socha Panny Márie v okrasnej záhradke Domova tiež privítala hostí.
Španielski hostia pri výklade o fungovaní Domova sv. Jána z Boha.
Španielski hostia v dielni Domova sv. Jána z Boha.
V strede vedúci španielskej delegácie brat Diego.
A ešte rozlúčka pri autobuse a návrat do Madridu.

 

Nášmu Domovu sv. Jána z Boha venovali totiž finančnú zbierku. Prezradili, že pôvodne sa chceli finančne „poskladať“ na potreby vlastného zariadenia pre bezdomovcov v Madride, ale u nás videli, že to na Slovensku potrebujeme viac. Pri odovzdávaní daru bratovi Richardovi OH nechýbali ani slzičky dojatia. Dobrovoľníci zo zahraničia netajili,že hoci Slovensko predtým nepoznali, odchádzajú plný dojmov a silných emócií. Niekedy by sa  radi vrátili, aby spoznali aj bratislavskú nemocnicu Milosrdných bratov – reagovali tak na pozvanie  brata Richarda OH,  priora bratislavského konventu Milosrdných bratov. Vynikajúcu a príjemnú službu odviedla pri tlmočení španielčiny pani PhDr. Alica Prokopová, profesionálna tlmočníčka zo Senca, ktorá nám pomáhala už pri návšteve generálneho predstaveného rehole Milosrdných bratov Donatusa Forkana OH v r. 2011 v Bratislave. Španieli ocenili jej prístup a vyjadrili jej svoje uznanie.

 

 Z tejto návštevy vznikla zaujímavá reportážna mozaika, ktorú odvysielalo Rádio Lumen 16. mája 2017. Je v nej zachytený aj vedúci španielskej delegácie pán Diego a vyjadrenie brata Richarda OH, ktorý objasnil španielskym hosťom nielen vznik Domova sv. Jána z Boha.

 

Reportáž si môžete vypočuť tu (audio, mp3 formát):

 

Španielska sestra Mária medzi nami

Možno neviete, že v našom Domove sv. Jána z Boha pôsobí aj španielska rehoľná sestra Mária – kapucínka, ktorá sem chodí denne vypomáhať niekoľko hodín (už takmer päť rokov). Veľmi sa potešila návšteve rodákov a prezradila, ako vníma doterajšie fungovanie zariadenia pre ľudí bez domova u nás:

výpoveď sestry Márie (audio, mp3 formát):

 

Zrod spolupráce

No a po návšteve sme požiadali riaditeľa Domova sv. Jána z Boha Mgr. Matúša Ferenčíka o zhrnutie programu hostí i dojmov a toho, ako „zužitkujú“ výsledky návštevy v praxi.

Rozhovor s M. Ferenčíkom (audio, mp3 formát):

 

Atmoféru návštevy Španielov u nás sme zachytili aj fotoobjektívom, fotografie vám ponúkame v našej fotogalérii.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/