Montag 26. Juni 2017

Zmeny týkajúce sa prevádzky stomickej ambulancie

Vážení pacienti.
Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zmeny týkajúce sa prevádzky stomickej ambulancie...
Vážení pacienti.
Dovoľujeme si Vám   dať do pozornosti zmeny týkajúce sa   prevádzky stomickej ambulancie:
Ku dňu 1.6.2017 ukončuje činnosť stomickej sestry PhDr. Gažiová.
Od 1,6,2017 bude stomická poradňa organizovaná nasledovne :
nových aj zavedených stomikov bude mať na starosti  - vrchná sestra chirurgického  oddelenia,
ktorá doteraz mala na starosti nových stomikov.
Kontakt na stomickú sestru: 
Mgr. Simonová  Iveta
tel.: 0902 334 560
Konzultácie ohľadne  použitia, zmeny, objednávky pomôcok, objednanie sa do stomickej poradne na vyšetrenie môžete vopred realizovať na vyššie uvedených kontaktoch.
Fyzické vyšetrenie pacientov v stomickej  poradni aj lekárom Vám zabezpečí na základe objednania  takisto stomická sestra. Primárne je vyhradený čas vo štvrtok 14,00-15,00 hod. Po dohovore je možný aj iný termín.
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa  s daľšími  požiadavkami dostatočne včas obracali už priamo na stomickú sestru, ktorá Vám zabezpečí komplexnú stomickú starostlivosť aj pomôcky.
Takisto Vám dávame do pozornosti skutočnosť, že pri dlhodobom predpisovaní  zdravotných pomôcok na stomiu patrí aj pravidelná prehliadka stomie  stomickou sestrou v intervaloch aspoň raz za 6 mesiacov, prípadne v iných intervaloch podľa potreby.
Ďakujem za pochopenie a veríme, že zmenu nepocítite inak ako pozitívne.
MUDr. Špaček František
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://milosrdni.eu/