Montag 11. Dezember 2017

Spomienka na zosnulých pacientov

2.11. 2017 bola v kostole Milosrdných bratov na Námestí SNP 9 spomienka na zosnulých pacientov z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou. Pri tejto príležitosti sme sa modlili za spásu duší, ktorí zomreli náhle alebo po dlhej chorobe. Milosrdní bratia a ich spolupracovníci sa na celom svete modlia za tých, ktorí zomreli v ich zariadeniach. Je to znak jednoty Cirkvi bojujúcej a oslávenej. V Bratislave je to 7 rokov, čo sa takto zjednocujem  v modlitbe zo zosnulými pacientami, dobrodincami, spolupracovníkmi a bratmi. 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/