Montag 11. Dezember 2017

Adventné vence pre našu nemocnicu

V piatok 1.12. 2017 posvätil nemocničný duchovný brat Richard Jombík, OH adventné vence, ktoré boli odovzdané na oddelenia Univerzitnej nemocnice s Poliklinikou - Milosrdní bratia. Tieto vence im budú pripomínať čas očakávania narodenia Spasiteľa a požehnané sviece, ktoré budú každý týždeň zapaľovať im pripomenie Svetlo vo tmách, ktoré prišlo na zem, aby osvietilo človeka v jeho utrpení.

 Brat Richard OH pri posviacke vencov  

 ilustračné foto

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/